lato_stand-www

REGULAMIN KLINIKI:

Zadatek bezzwrotny – w przypadku nie przybycia/odwołania/niedowołania wizyty w Klinice. Wyjątek w przypadku, jeśli podczas konsultacji w Klinice Lekarz nie zakwalifikuje do zabiegu lub w przypadku choroby, zdarzenia losowego po przedłożeniu stosownego zaświadczenia.

Zabiegi opłacone i niewykorzystane – o zwrot środków pieniężnych można ubiegać się do 60 dni kalendarzowych od daty platności. W każdym przypadku można wykorzystać środki pieniężne na inne zabiegi z oferty Kliniki.
W razie nie przybycia i nie odwołania zabiegu wykupionego w pakiecie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem, zabieg podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

KLINIKA  zastrzega, że cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacjami zamieszczonymi w cenniku, a uzyskanymi bezpośrednio w KLINICE  wiążące dla stron są indywidualne ustalenia uzyskane w KLINICE.